Ime:
Email:
Poruka:

Generalni Sekretar

Pukovnika Milenka Pavlovića br.7,
Batajnica, 11273, Zemun, Srbija

+381 65 58-29-209

Sportski Direktor

Pukovnika Milenka Pavlovića br.7,
Batajnica, 11273, Zemun, Srbija

+381 60 44-81-780

Odnosi sa javnošću

pr@bskbatajnica.com